Tem Bíya Ɖɩdáarɛ

7.1 Átáwʊ́rá-dɛ́ɛ tákaraɖáwá natɩ́rɩ

Ɖɩ́kala Atáwʊrá-dɛ́ɛ tákaraɖáwá natɩ́rɩ Tem-daá.

ABTem waalɩzɩ́na Bɩgabaazɩya-dɛ́ɛ tɔ́m Tem-daá Sɔgɔɖɛyɩ́ tɛ́ɛ́dɩ-daá.