Wɩ́rɛ báa wenɖé-dɛ́ɛ kalɩ́tɩ

Verset du jour

Ngɛ Ɩbrám waava wentí Ɖádʊ́ʊ Ɩsɔ́ɔ wɔɔdɔ́ yɩ tɩ nɛ́ toovonúm. Biiyéle ɩlɛ́ ɩtɔ́ yɩ ɖʊɖɔ sɩsɩ ɩgɛ́ɛ ɩrʊ́ weení ɩzɩɩzɛ́ɛ nɛ́.

Bɩgabaazɩya 15.6

 

Fáa