Wɩ́rɛ báa wenɖé-dɛ́ɛ kalɩ́tɩ

Verset du jour

Bɩnáábɩ́lɛ́ Yeésu woobúsi wɛ sɩsɩ: «Ijéle Róóma wúro kʊ́bɔnɩ́, Róóma wúro kʊ́bɔnɩ́-dɛ́ɛ ńbɩ bɩka icéle Ɩsɔ́ɔ, Ɩsɔ́ɔ-dɛ́ɛ ńbɩ.» Wentí Yeésu woobúsi wɛ nɛ́, waabá bɩlá wɛ bítí páá.

Maárɩkɩ 12.17

 

Y 137 Nous sommes venus un à un et repartons un à un

Audio file
Partager