Tem ɔrdinaatɛ́ɛrɩ-dɛ́ɛ kɩ́mankʊ́ na ŋmáádɩwá-dɛ́ɛ cɔwʊrɛ

Ɩgbɔ́ɔ kpɩná weená sɩ ɩŋmaaná Tem (Kotokolí)  tákaraɖáwá nɛ́: Tem mám kɩ́ŋanátɩ na fransɛ́ɛ ńdɩ (AZERTY) yáá íngilíisi ńdɩ (QWERTY) na tɔmdasɩrɛwá tem-dɛ́ɛ kɩ́manátɩ kífeńdi-rɔ. A sɩ ɩŋmaa Tem na Tefónɩ  Andoyidi, ɩgbɔ́ɔ <Tem Kɩ́mankʊ́ app> bidɛ

1. Ɔrdinaatɛ́ɛrɩ-dɛ́ɛ kɩ́mankʊ́ kɩnzɩná mɩ tem ŋmáádɩ nɛ

Taper Tem sur clavier FR

 

2. Kɩ́manakʊ́ kɩ́m kɩdɛ́ɛ ɖʊ́ dɛ́ɛ wɩlɩɩ́tɩ https://tembiya.net/kdh/Guide-temdv4fr ya Guide TemDv4FR.pdf

3. Nibááwʊ kɩnwɩlɩ́ mɩ «MSKLC » kɩnzɩná mɩ ɩkɛ́ɛ mɩdɛ́ɛ kɩ́mankʊ́ kɩ́m nɛ kɩ́dɩdaarɛ.

4. Pour ceux qui souhaitent taper Tem en Adjami, (dans les lettres qui ressemble l'Arabe), voir les instructions pour clavier Adjami

Mɩ́na barasɩ́ Tem kʊnʊm-dɛ́ɛ nɔɔdaká fúu-daá.

A sɩ bɩkɩ́lɩ, mɩ́nbɩɩzɩ́ ɩna ABTem-dɛ́ɛ ɔrɩdinatɛ́ɛrɩwá-dɛ́ɛ tɩmɛlanɖʊ́ Sɔgɔɖɛyɩ́. Yáá ɩbɛ́ɛ́m bɩdɛ́ɛ nɩ́bááwʊ kínbonáa ɖɔ́jɔ́ nɛ́

Partager

Votre encouragement nous est précieux

Vos témoignages contribuent à rendre possibles des sites web tels que celui-ci.